Privacy

PRIVACYVERKLARING

AnnaS Webshop gevestigd aan de Slachtedyk 1, te Stiens is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

AnnaS Webshop

Slachtedyk 1

9051 TC  Stiens

0518-421121

info@annaswebshop.nl

www.annaswebshop.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe AnnaS Webshop met uw persoonsgegevens omgaat.

AnnaS Webshop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AnnaS Webshop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Geautomatiseerde besluitvorming

AnnaS Webshop neemt geen besluiten, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen,  op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AnnaS Webshop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Ons doel is een langdurige relatie te onderhouden met onze klanten. Wij bewaren derhalve uw gegevens totdat u aangeeft dat wij deze moeten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

AnnaS Webshop deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Wij verstrekken uw bedrijfsgegevens (NAW gegevens, ordernummer, artikelnummer) aan leveranciers die rechtstreeks uw producten bij u leveren uit naam van AnnaS Webshop

AnnaS Webshop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AnnaS Webshop gebruikt cookies om er voor te zorgen dat de website en webshop goed werken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. AnnaS Webshop gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.

AnnaS Webshop gebruikt slechts cookies van derden ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de webshop.

Voor zover wettelijke vereist, geeft de website / webshop bezoeker hierbij ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van cookies
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AnnaS Webshop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Heeft u in het verleden producten bij ons gekocht, maar is er bij ons geen emailadres bekend, dan geldt dat u ons actief kunt benaderen om na te gaan of en hoe u in ons systeem staat opgenomen. U kunt ook aangeven dat u niet meer wilt dat AnnaS Webshop deze gegevens van u bewaard.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@annaswebshop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

AnnaS Webshop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gebruik besloten gedeelte webshop

Als u klant bent of wilt worden van AnnaS Webshop dan kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de webshop. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u AnnaS Webshop hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodra er maatregelen genomen kunnen worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AnnaS Webshop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
AnnaS Webshop gebruikt beveiligde servers in Europa om uw persoonsgegevens op te slaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op ofwel telefonisch 0518-421121 ofwel per mail info@annaswebshop.nl.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen wanneer wij dit privacy statement aanpassen en per welke datum deze aanpassing(en) van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 27 mei 2018.

 

Wij zijn op Inkoop!
Let op!! Van 16 t/m 2 juni 2024 ben ik op inkoop!

Tijdens deze dagen ben ik zelf niet aanwezig. Bestellen kan wel maar de bestellingen worden verwerkt op 3 juni 2024! Houd de website in de gaten voor alle nieuwe spullen die ik meeneem :-)

Wachten wordt beloond!

Ter compensatie bieden wij jou (tot en met 2 juni 2024) 15% korting op het gehele assortiment.
De kortingscode is: maaitiid24

Let op! Kan niet in combinatie met andere waardebonnen gebruikt worden en n